Idégrundlag/målsætning

  Husets overordnede idégrundlag/målsætning:

  Børnehuset Blæksprutten er en integreret institution, hvor mange mennesker med forskellige kulturelle baggrunde, overbevisninger og interesser mødes.

  Vores formål er at:

  • drive en aldersintegreret institution for børn og unge.
  • udlåne lokaler til organisationers og foreningers folkelige og kulturelle aktiviteter, samt udlejning til private

  Børnehuset Blækspruttens overordnede målsætning:

  Vi har Blæksprutten gennem mange år arbejdet med værdigrundlag og værdibaseret ledelse. Dette er gjort, for at skabe fælles holdninger og afklarethed omkring vores pædagogiske arbejde og institutionens virke.

  Vi ønsker en institution, der er i udvikling og vægter derfor faglighed højt og faglighed er for os:
  Ansvarlighed og refleksion over daglig pædagogisk praksis samt at personalet fortsat orienterer sig mod ny viden.

  Vi arbejder med kultur som et bredt begreb. Blæksprutten er både et kulturelt samlingssted, og en institution, der arbejder med organisationskultur. Herunder traditioner, samt vane- og nydannelser, hvor børn og unge bevarer og udvikler livsværdier.

  Principper i institutionen:

  Gennem en åben og konstruktiv dialog med forældre og centrets ansatte ønsker vi at skabe et samarbejde omkring barnet/børnene, hvor såvel hjemmet som pædagogen tager ansvar for barnets/børnenes udvikling.

  Dette gøres primært ved den daglige kontakt, hvor der udover hverdagens små episoder også skal være tid til at udveksle oplevelser og erfaringer, ved billededokumentation, writeboardtavler o.m.m. Det er vigtigt, at forældrene føler tryghed og nærvær i huset, og giver sig tid til at opholde sig her.

  Hvert år inden udgangen af maj måned afholdes årsmøde, hvor bestyrelsesformaden redegør for det forløbne år, og hvor der vælges forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen har overvægt af forældrevalgte medlemmer.