Kort om forældrebestyrelsen

  Bestyrelsen er sammensat således:

  5 medlemmer + 2 suppleanter vælges af og blandt forældrene
  1 udpeges af Danske Daginstitutioner
  1 udpeges af Brejning Borgerforenings bestyrelse blandt foreningens medlemmer

  Centerlederen (som observatør uden stemmeret)
  Souschef (som personalerepræsentant. og observatør uden stemmeret)
  Tillidsmand (som observatør uden stemmeret, kun ved personsager)
  Sikkerhedsrepræsentant (som observatør uden stemmeret, kun ved relevante sikkerhedssager)

  Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centrets mål, handleplaner, økonomi m.v.
  Der henvises i øvrigt til bestyrelsens styrelsesvedtægter. Disse kan udleveres på anmodning.